Blommor kan hota bin

UCR

Blommor stöder spridning och överföring av parasiter inom och mellan biarter. En studie vid University of California Riverside entomologist and colleagues, visar att blommor kan fungera som parasitspridande nav.

Några citat ur artikeln:

Plantering av fler blommor skulle kunna ge bin fler alternativ, och således minska spridningen av parasiter.

För närvarande transporteras ofta bin över statliga och internationella områden. Karantän- och parasitkontroll täcker vanligtvis endast kontroll av värdspecifika sjukdomar. Men forskargruppen har nu visat att humlor kan transportera honungsbiets parasiter, och vice versa. De föreslår att ökad screeningsprotokoll används för att skydda pollinatörernas mångfald.

Vår slutsats kan också påverka den nationella och internationella handeln med blommor om sterilisering av parasiter på dessa blommor inte kan garanteras. Annars kan flytt av blommor också flytta pollinatörsparasiter till nya områden.

Kommersiellt importerade humlor har visat sig innehålla en cocktail av parasiter som är skadliga för både humlor och bin.

Läs hela artikeln hos UCR Today.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Honungskärl - Honung - Honungshantering
Klarningskärl kallas honungskärl som används inom biodling till skumning Läs mer
Rundlarv - Bilarv - Honungsbi
Fodersaft producerar bisamhällets arbetsbin av honung och pollen i sina körtlar. Läs mer
Biväxter
Biväxter, bifoderväxter eller dragväxter kallas inom biodling Läs mer

Läs mer om biodling