Blommor kan hota bin

UCR

Blommor stöder spridning och överföring av parasiter inom och mellan biarter. En studie vid University of California Riverside entomologist and colleagues, visar att blommor kan fungera som parasitspridande nav.

Några citat ur artikeln:

Plantering av fler blommor skulle kunna ge bin fler alternativ, och således minska spridningen av parasiter.

För närvarande transporteras ofta bin över statliga och internationella områden. Karantän- och parasitkontroll täcker vanligtvis endast kontroll av värdspecifika sjukdomar. Men forskargruppen har nu visat att humlor kan transportera honungsbiets parasiter, och vice versa. De föreslår att ökad screeningsprotokoll används för att skydda pollinatörernas mångfald.

Vår slutsats kan också påverka den nationella och internationella handeln med blommor om sterilisering av parasiter på dessa blommor inte kan garanteras. Annars kan flytt av blommor också flytta pollinatörsparasiter till nya områden.

Kommersiellt importerade humlor har visat sig innehålla en cocktail av parasiter som är skadliga för både humlor och bin.

Läs hela artikeln hos UCR Today.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Utökning av bisamhälle / bikupa - Biodling
Utökning kallas det inom biodling när biodlaren Läs mer
Avtäckningskniv - Biredskap - Biodling
Avtäckningskniv är ett biredskap som används inom Läs mer
Huddinge-kupan - Bikupa -Bikupor
Huddinge-kupan är en svensktillverkad bikupa nästan helt av trä. Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling