Blommande åkrar ska rädda bin

DN

Bin över hela världen har drabbats hårt av det moderna jordbruket som medfört färre blommor och mer bekämpningsmedel. En tredjedel av de svenska vilda biarterna är rödlistade. Ett projekt där blommor planteras i åkrarnas kanter försöker hjälpa de livsviktiga pollinatörerna. Läs mer hos DN.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling