Fräck honungsstöld i Umeå

Under de senaste veckorna har någon med kunskap om bin stulit bikupor med kilovis med honung och tiotusentals bin från en biodlare i Umeå. Se videoklippet hos Västerbotten-Kuriren.

Biodlingsföretagarna
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Biodling

Läs mer om biodling

Biväxter - Hampflockel (Eupatorium cannabinum)
Hampflockel (Eupatorium cannabinum) är en högväxt ört som Läs mer
Säljmaterial för biodlare
Säljmaterial för dig som är biodlare och Läs mer
FlowHive - Bikupa Biodling
Flow Hive är en bikupa med ramar Läs mer
Svensk honung
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett

Nyhetsinlägg om biodling