Stjärnhyacint

Biväxter - Stjärnhyacint (Camassia)

Stjärnhyacintsläktet (Camassia) är ett släkte av sparrisväxter. Stjärnhyacinter är mycket välbesökta av honungsbin.

Värde som biväxt

Nektar: 2
Pollen: 2
Honungsdagg: 0

Blomningstid

mars, april, maj

Mer information

Wikipedia
Wikipedia

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

YouTube