Spirea

Biväxter - Spirea (Spiraea spp.)

Spireasläktet, Spireor eller Spirea (Spiraea spp.) odlas som prydnadsbuskar och häckväxter. Släktet har omkring 100 arter varav fem arter är naturaliserade i Sverige. Den vanligast är häckspirea (S. salicifolia). Rena arter och hybrider finns i handeln. Till exempel kvastspirea, rosenspirea, brudspirea och bukettspirea. Spireor är mycket populära hos alla möjliga insekter och även honungsbin besöker blommorna.

Värde som biväxt

Nektar: 2
Pollen: 1
Honungsdagg: 0

Blomningstid

juli, augusti, september

Mer information

Wikipedia
Den virtuella floran

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Vaxlock - Cellock - Bivax
Vaxlock, cellock eller täckvax kallas det tunna skikt av Läs mer
Pollenfälla - skörda bipollen
Pollenfälla eller pollensamlare är ett biredskap som biodlare skördar pollen Läs mer
Bok om honung - Återförsäljare
Komplettera din honungsförsäljning med en honungsbok i Läs mer