Sparris

Biväxter - Sparris (Asparagus officinalis)

Sparris (Asparagus officinalis) odlas som grönsak men förekommer även sällsynt vilt. De unga sparrisskotten är en delikatess. Sparris ger bra med nektar och pollen till samlande honungsbin.

Värde som biväxt

Nektar: 2
Pollen: 2
Honungsdagg: 0

Blomningstid

juli, augusti

Mer information

Wikipedia
Den virtuella floran

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Husbi kallas inom biodling ett ungt honungsbi i Läs mer
Kylt yngel - Bihälsa - Biodling
Arbetaryngel kallas inom biodling det yngel som föds Läs mer
Swienty
Swienty A/S är en dansk biredskapsförsäljare med återförsäljare Läs mer