Röd temynta

Biväxter - Röd temynta (Monarda didyma)

Röd temynta (Monarda didyma) är mycket attraktiv för honungsbin och det blir ofta trångt i de stora, dekorativa blommorna. Både blommorna och bladen kan användas till te.

Värde som biväxt

Nektar: 3
Pollen: 1
Honungsdagg: 0

Blomningstid

juli, augusti, september

Mer information

Wikipedia
Blomsterlandet

Biodlingsföretagarna
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Biodling

Läs mer om biodling

Ambi / Putsbi
Ambi eller Ambin är en del av det Läs mer
Bipaviljong / Bihus
Bipaviljong eller bihus är ett byggnad, vagn eller Läs mer
Biväxter - Svartkämpar (Plantago lanceolata)
Svartkämpar (Plantago lanceolata) är vanlig i södra Skandinavien Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
Svensk honung