Kungsljus

Biväxter - Kungsljus (Verbascum spp.)

Kungsljus (Verbascum spp.) är en högväxt ört som honungsbin gärna besöker. Kungljusets ludna blad kan användas vid framställning av fnöske. Te av blommorna sägs lindra hosta. Namnet kungsljus sägs bero på att man förr doppat örten i beck/tjära och använt den som fackla.

Värde som biväxt

Nektar: 1
Pollen: 2
Honungsdagg: 0

Blomningstid

juli, augusti

Mer information

Wikipedia
Wikipedia
Den virtuella floran
Den virtuella floran

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Honungskran - Tappkran
Honungskran är ett biredskap för hantering av Läs mer
Bin är blomtrogna (honungsbin)
Honungsbin är blomtrogna. Har de flugit in Läs mer
Propolisgaller - Biodling - Biredskap
Propolisgaller är ett biredskap som biodlare använder för Läs mer