Höstaster

Biväxter - Aster (Aster spp.)

Höstaster (Aster novi-belgii) är en vanlig trädgårdsväxt. På bilden syns ett honungsbi samla pollen i höstaster sent i oktober.

Värde som biväxt

Nektar: 0
Pollen: 2
Honungsdagg: 0

Blomningstid

augusti, september, oktober

Mer information

Wikipedia
Den virtuella floran

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Biväxter - Ulltistel (Onopordum acanthium)
Ulltistel (Onopordum acanthium) odlas som prydnadsväxt i trädgårdar Läs mer
Rundlarv - Bilarv - Honungsbi
Rundlarv kallas inom biodling en bilarv i bisamhället, Läs mer
Biväxter - Stormåra (Galium album)
Stormåra (Galium album) är allmän i nästan hela Sverige Läs mer
Rundlarv - Bilarv - Honungsbi
Fodersaft producerar bisamhällets arbetsbin av honung och pollen i sina körtlar. Läs mer
Vinterfodring / Vinterfoder
Vinterfoder kallas inom biodling det foder, honung Läs mer
Husbi kallas inom biodling ett ungt honungsbi i Läs mer