Höstanemon

Biväxter - Höstanemon (Anemone hupehensis)

Höstanemon (Anemone hupehensis) härstammar i från Kina och flera sorter odlas som trädgårdsväxt i Sverige. Likt många andra sippor ger höstanemon medelbra pollen och lite nektar till samlande honungsbin. En bra biväxt att ha i trädgården under sensommar och höst när övrig blomsterprakt avtar.

Värde som biväxt

Nektar: 1
Pollen: 2
Honungsdagg: 0

Blomningstid

augusti, september, oktober

Mer information

Wikipedia
Odla.nu
Ada trädgård

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Cellkopp - Drottningcell - Biodling
Cellkopp eller cellkoppar är som det kallas inom Läs mer
Vi skickar betalningsanvisning eller svarar på din Läs mer
Felflykt - Biodling
Felflykt eller felflygning kallas det inom biodling Läs mer