Biväxter – film

BIväxter - Vit sötväppling (Melilotus albus)

Här finns filmer om biväxter, dragväxter och bifoderväxter.

En film om biväxter, dragväxter eller bifoderväxter som det också kallas.

En film med några av biodlarsäsongens biväxter från tidig vår till sen höst.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Avläggarkupa - Bikupa
Avläggarkupa är en mindre bikupa anpassad för Läs mer
Omlarvningsnål / Larvnål
En larvnål eller omlarvningsnål används av biodlare för att Läs mer
Cellkopp - Drottningcell - Biodling
Cellkopp eller cellkoppar är som det kallas inom Läs mer