Doftklöver / Perserklöver

Biväxter - Doftklöver / Perserklöver (Trifolium resupinatum)

Doftklöver, Luktklöver, Perserklöver eller Persisk klöver (Trifolium resupinatum) odlas som foderväxt och gröngödslingsgröda. Arten förekommer tillfälligt i Sverige, men reproducerar sig inte. Ger relativt lite nektar och medelmycket pollen till honungsbin. Ger ca 100 kg honung per ha. Ingår i Åke Hanssons lista med biväxter som alternativgrödor.

Värde som biväxt

Nektar: 1
Pollen: 2
Honungsdagg: 0

Blomningstid

juni, juli, augusti, september

Mer information

Wikipedia
Dyntaxa
Lindbloms frö
Den virtuella floran

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

YouTube

Läs mer om biodling