Bolltistel

Biväxter - Bolltistel (Echinops sphaerocephalus)

Bolltistel (Echinops sphaerocephalus) är vacker som prydnadsväxt och välbesökt av honungsbin.

Värde som biväxt

Nektar: 2
Pollen: 1
Honungsdagg: 0

Blomningstid

juli, augusti

Mer information

Wikipedia
Den virtuella floran
Perennagruppen

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Biväxter - Styvmorsviol (Viola tricolor)
Viol, Violer eller Violsläktet (Viola spp.) är ett växtsläkte i familjen violväxter. Släktet har omkring Läs mer
Freddy Duwe Biredskap - Honung från Södertörn
Freddy Duwe / Honung från Södertörn är Läs mer
Kylt yngel - Bihälsa - Biodling
Späda yngel eller Spätt yngel kallas inom Läs mer