Backtimjan

Biväxter - Backtimjan (Thymus serpyllum)

Backtimjan (Thymus serpyllum) växer som ett krypande ris och doftar aromatiskt. Backtimjan är ganska vanlig på torra och öppna, sandiga eller grusig marker i södra och mellersta Sverige. Likt kryddtimjan är backtimjan en utmärkt biväxt och krydda.

Värde som biväxt

Nektar: 3
Pollen: 1
Honungsdagg: 0

Blomningstid

juni, juli, augusti

Mer information

Wikipedia
Den virtuella floran

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Flusterskydd - Vinterskydd - Bikupa - Biodling
Flusterskydd är ett biredskap som används inom Läs mer
Honungskärl - Honung - Honungshantering
Honungskärl är ett biredskap som används inom Läs mer
Biväxter - Raps (Brassica napus)
Raps (Brassica napus) är en av de bästa Läs mer