Biodling träffpunkt för asylsökande

nt.se

Asylsökande från Syrien deltar sedan i april i en biodlarcirkel. Studiecirkeln är ett samarbete mellan Valdemarsviks biodlarförening och Studieförbundet Vuxenskolan. Läs mer hos nt.se.

Biodlingsföretagarna
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Biodling

Läs mer om biodling

Sila bin - Hitta drottning - Biodling
Sila bin görs inom biodling om biodlaren Läs mer
Myror i bikupa / bisamhälle - Bihälsa
Myror kan göra stor skada och ödelägga Läs mer
Biväxter - Gul fetknopp (Serum acre)
Gul fetknopp (Serum acre) växer tätt på soliga platser. Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling