Biodlarna välkomnar förbud av neonikotinoider

ATL

Bidöden har inte nått Sverige än, säger Biodlarnas förbundschef, och ett förbud bidrar till att hålla den fortsatt borta, skriver ATL.

“Jonas Eriksson påpekar att den bidöd som det ofta talas om i sammanhanget inte är något svenska biodlare märkt av på hemmaplan.”

OBS! Uppgifterna hos ATL är felaktiga. Många svenska biodlare har upplevt och upplever fortfarande misstänkt CCD. I både Biodlarnas (SBR) och Biodlingsföretagarnas (BF) medier har uppgifter i ämnet publicerats. När svenska biodlare vittnat om försvinnande honungsbin till biforskare får de ofta svaret att deras iakttagelser är ”ovetenskapliga”.

För några år sedan anmärktes på, att i den stora undersökningen som gjordes i Sverige, om ”växtskyddsmedlens” inverkan på bin och andra insekter, saknade parametrar om vad som händer med bin, som under larvstadiet utfodrats med foder gjort av förgiftat pollen, då gavs svaret av T. Rahbek-Pedersen från Jordbruksverket, att det ingick inte i de saker som skulle undersökas.

En insändare till tidningen Gadden från professor Bengt Nihlgård i Lund handlade bl.a. om detta. Den fick inte publiceras för BFs styrelse utan att professor Ingemar Friis hade fått möjlighet till genmäle. Det hanns inte med i tid och insändaren kom ut på BFs hemsida och i ett senare nummer av Gadden (nr 1 2014)  kom den tillslut med. Sedan byttes Gaddens redaktion ut. BFs hemsida byggdes om till en “modern” WordPress-sida, trots att den redan var en WordPress-sida. Flera års värdefullt arbete/innehåll inklusive Nihlgård/Friis debattartiklar raderades från servern och ersattes med en trött “köp-en-hemsida-billigt-sida”.

Så visst förekommer CCD i Sverige, men man glömmer fråga, lyssnar inte, eller vill inte lyssna på Sveriges biodlare.

Biodling

Läs mer om biodling

Larvning - Drottningodling - Biavel
Larvning kallas det inom biodling när biodlare Läs mer
Sigtuna Honung och Biredskap
Sigtuna Honung och Biredskap har biredskapsbutik i Rosersberg, Läs mer
Biväxter - Maskrossläktet (Taraxacum spp.)
Viktiga pollenkällor för honungsbin är sälg, hassel, maskros, Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.  Läs mer

error: