Biodlare vill kartlägga stölder

ATL

Antalet biodlare som får sina bisamhällen stulna och vandaliserade kan vara långt många fler än vad statistiken visar, enligt Sveriges biodlares riksförbund. Därför tar nu förbundet saken i egna händer och ska själva försöka kartlägga hur stort problemet är. Läs mer hos ATL.

Läs mer om biodling