Bin är bra kollektiva beslutsfattare

Thomas D. Seeley
Thomas D. Seeley

En bisvärm som väljer ett nytt hem fungerar som en mänsklig hjärna. Vi har mycket att lära av bin om hur grupper ska fatta bättre beslut, enligt Thomas D. Seeley som ägnat sitt liv åt att utforska insekternas kollektiva intelligens. Läs artikeln hos DN.

Thomas D. Seeley är professor i biologi vid Cornelluniversitetet i USA. På onsdag, 20 maj 2015, håller han en öppen föreläsning om kollektiv intelligens i bisamhället. Läs mer här.

Här kan du se  Thomas D. Seeleys föreläsning Honeybee Democracy.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Biredskap - Utrustning för Biodling
Biredskap, biodlingsredskap eller bimaterial kallas utrustning och redskap Läs mer
Biväxter - Smultron (Fragaria vesca)
Smultron (Fragaria vesca) är vanlig i hela Sverige utom Läs mer
Bitömmare - Biredskap - Biodling
Bitömmare är ett biredskap som biodlare använder för Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling