ALLT OM BIODLING
Biodling - Fagerskrapan - Honungsbiet - Östersundshem

Bikupa på Fagerskrapan

I dagarna har Fagerskrapan fått ett stort antal nya hyresgäster, närmare bestämt 20 000 individer. Men det är dåligt med hyresintäkter. Det är nämligen en bikupa som flyttat in högst upp på husets tak, man skulle kunna säga att deras lilla hem utgör den 17:e våningen.

Östersundshem har ingått avtal med företaget Honungsbiet, vars affärsidé är att erbjuda fadderskap av honungsbin. Första bikupan placerades nyligen ut på Östersunds högsta hyreshus, och syftet är att hjälpa naturen på traven.

-Fadderskap av honungsbin är ett enkelt och tydligt sätt att ta sitt miljöansvar. Att sätta ut bikupor på sina fastigheter bidrar till bevarande av biologisk mångfald i närområdet. Åttio procent av alla växter behöver hjälp med pollineringen för att kunna fortplanta sig och två tredjedelar av allt vi äter är pollinerat av insekter, säger Pedro Blom, grundare och ägare av Honungsbiet AB.

Honungsbiet tar hand om skötsel av kuporna, och bina får behålla det mesta av sin honung, så syftet är i första hand att säkra deras funktion som pollinatörer i naturen. De flesta av våra grödor är starkt beroende av de randiga små flygarnas hjälp, och bidöden är ett känt och oroande fenomen. Därför har Östersundshem beslutat att stödja verksamheten med faddrade bin i Östersund. Och i dagsläget verkar flygfäna trivas, trots blåst och kyla.

-Bina flyttade in i fredags och på lördag eftermiddag var jag där och utökade deras utrymme. Då kom det bin tungt lastade med pollen, så de hittar redan mat som de flyger hem till kupan. Jag tror att dom har det bra där uppe. Vi får se hur de klarar blåsten. Men det blåser mycket på Rödön också, där jag har hemmabigården, så det ska säkert gå bra, avslutar Pedro Blom.

error: