Bikalendern – om klimatförändringens effekter för biodling

Bikalendern

Det förändrade klimatet ändrar förutsättningarna för biodlingen. Blomningskalendern påverkas och därmed samspelet mellan bina och växterna. I ett nytt samarbetsprojekt mellan Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR) och Svenska fenologinätverket kan du bidra till att vi får fram ny kunskap om vad den förändrade växtsäsongen betyder för bisamhällets tillväxt, hälsa, honungsproduktion och pollinering.

Läs mer hos Naturens kalender – Bikalendern.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling