Bibruden använder C4-shoppings tak till biodling

Lokaltidningen

Lagom till sommaren kommer biodlaren Jill Müller att sätta upp minst två bikupor på C4-shoppings tak. Honungen kommer hon sedan att sälja på Café Hannott vid gallerian. Läs mer hos Lokaltidningen.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Biväxter - Cikoria (Cichorium intybus)
Cikoria eller vägvårda, (Cichorium intybus) är växer på torr kulturpåverkad mark Läs mer
Cellstorlek - Cellstorlekar - Bivax
Cellstorlek betyder storleken på celler i vaxkakor av Läs mer
Ljusabergskupan / Hultkupan.
Ljusbergskupan och Hultkupan är bikupor som tillverkas Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling