Avläggare på dubbel botten

Lotta Fabricius Kristiansen visar hur man med en dubbelbotten kan göra två avläggare som samsas om botten, låda och tak.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Honungsbi
Honungsbi eller tambi (Apis mellifera) är en Läs mer
BJ Sherriff
BJ Sherriff är en biredskapsförsäljare i England Läs mer
Biodling - Stöld och skadegörelse
Stöld av bisamhällen är mycket vanligt utomlands och Läs mer

Läs mer om biodling