Att rädda Sve­ri­ges bin vik­tigt för skör­da­rna

Norra Skåne

I Sve­ri­ge finns det cir­ka 300 oli­ka arter av bin (dit räknas ock­så hum­lorna). En tred­je­del av arterna är röd­lis­tade, allt­så hotade av ut­rot­ning. Läs mer hos Norra Skåne.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Bigård - Uppställningsplats
Bigård eller uppställningsplats kallas den plats där Läs mer
Biblåsare
Biblåsare är ett biredskap som används inom främst Läs mer
Raw honung / Rå honung
Andelsbiodling, andelsbigårdar eller andelshonung innebär att biodlare Läs mer

Läs mer om biodling