Amerikansk yngelröta i Almby församling

Länsstyrelsen Örebro Län

Bisjukdomen amerikansk yngelröta har hittats i bisamhällen i Almby församling i Örebro. Alla bisamhällen inom en radie av 3 km ska kontrolleras. Om du har bin i området, kontakta din bitillsynsman.

Läs mer hos Länsstyrelsen Örebro Län.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Sockerbiodlare kallades biodlare som under 2:a världskriget Läs mer
Rammått
Svea är en typ av ramar som används inom biodling. Här Läs mer
Biväxter - Bergklint (Cyanus montana)
Bergklint (Cyanus montana) är en klassisk bonde-trädgårds-växt som är mycket populär Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling