Amerikansk yngelröta i Almby församling

Länsstyrelsen Örebro Län

Bisjukdomen amerikansk yngelröta har hittats i bisamhällen i Almby församling i Örebro. Alla bisamhällen inom en radie av 3 km ska kontrolleras. Om du har bin i området, kontakta din bitillsynsman.

Läs mer hos Länsstyrelsen Örebro Län.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling