​Förebild för bönder blev Årets Pollinatör 2018

Svenska bin

Niclas Malm är bonden som visar andra bönder hur man kan kombinera rationellt storskaligt lantbruk med rik biologisk mångfald. På försöksgårdarna Glyttinge och Klostergården utanför Linköping har han sått in ett- och fleråriga växter på svårbrukade åkerkilar och hörn som utan förlust kan användas för att gynna pollinatörerna. För detta belönas han nu med utmärkelsen Årets Pollinatör 2018. Läs pressmeddelandet från Svenska Bin.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Solvaxsmältare
Ursmältning eller Ursmältning av ramar kallas det inom Läs mer
Ramform - Ramar -Biredskap - Biodling
Ramform är ett biredskap som används inom Läs mer
Biväxter - Rönn (Sorbus aucuparia)
Rönn (Sorbus aucuparia) är ett mindre träd Läs mer

Läs mer om biodling