Varroagaller

Biodling - Varroabekämpning på våren
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Varroagaller är en nät- eller gallerförsedd platta som samlar upp döda, nedfallna varroakvalster så att biodlaren kan se om bisamhället är angripet av varroa.

Läs mer om biodling i boken Bin till nytta och nöje.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling