Varroa Sampling Tool

Varroa Sampling Tool
Varroa Sampling Tool.
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Utbildningsprogrammet Svensk Bihälsa har tillsammans med biodlingsföretaget Agreb AB under sommaren utvecklat ett standardiserat provtagningsverktyg för att bedöma kvalsternivån i bisamhällen på ett för yrkesbiodlingen effektivt sätt. Varroa Sampling Tool lanseras under februari 2015.

Läs mer hos Svensk Bihälsa.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling