Utsot

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Utsot kallas det om ett bisamhälle lämnar avföring på fluster eller ramar i bikupan.

Läs mer om biodling i boken Bin till nytta och nöje.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling