Utökning

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Utökning kallas det när biodlaren ökar utrymmet i bikupan för att bisamhället ska ha möjlighet att växa.

Läs mer om biodling i boken Bin till nytta och nöje.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling