Utbredd förorening av bekämpningsmedel i vildblommors pollen

ScienceDirect
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Utbredd förorening av vilda blommors och bins pollen med komplexa blandningar av neonikotinoider och svampmedel som ofta används på grödor

  • Pollen från raps och vilda växer närheten av jordbruk innehöll ett brett spektrum av bekämpningsmedel.
  • Pollen som samlats in av honungsbin och humlor innehöll också en mängd olika bekämpningsmedel.
  • Bekämpningsmedelsexponering av kolonier med humlor i tätorter var lägre än på landsbygden.

Läs mer hos ScienceDirect.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling