Undersättsbotten

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

En undersättsbotten är en enkel låda som biodlare använder till att ställa ner bikupans lådor på vid arbetet med bisamhället. Undersättsbottnar hindrar bina från att trilla/klättra ner på marken.

Undersättsbottnar säljs hos biredskapsförsäljarna.

Läs mer om bin och biodling i boken Bin till nytta och nöje.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling