Tag - Skattning

Bitömmare

Bitömmare

Bitömmare använder biodlare för enkel och skonsam skattning (honungsskörd). Det finns flera olika modeller av bitömmare. Modellen till vänster i bilden ovan rekommenderas. Bitömmare säljs...

Alltmbiodling.se - Allt om bin och biodling

Slutskattning

Slutskattning kallas den sista skattningen biodlaren gör innan bisamhällena invintras. Läs mer om biodling i boken Bin till nytta och nöje.

Skattning - Honungsskörd

Skattningsmetoder

Biodlare använder flera metoder för att skatta (skörda) honung, till exempel skakning, borstning, bitömmarbotten eller biblåsare. I den här filmen skattas honung med hjälp av bitömmare. Läs...

Skattning - Honungsskörd

Skattning

Skattning kallas det när biodlaren skördar honung. Namnet kommer av att biodlaren ”skattar”, alltså tar en del av honungen från bisamhället när den är mogen. Biodlare använder...

Skattlåda

Skattlåda

En skattlåda är en låda i bikupan där bina lagrar honung i ramar. Namnet kommer av att biodlaren ”skattar”, alltså tar en del av honungen när den är mogen. Den här filmen visar...

Bitömmarbotten

Bitömmarbotten

Bitömmarbotten (eller bitömmarebotten) använder biodlare som vill umgås fredligt med sina bin. Bina lämnar honungsramarna via slussar i bottnen och hittar inte tillbaka. Honungen kan...