Stödfodring och drivfodring

Biodling- Stödfodring
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Stödfodring gör biodlare på våren om bisamhället inte har tillräckligt med vintermat kvar. På våren används sparade ramar med honung, honungslösning från avtäckningsvax, foderdeg eller 50% sockerlösning bara om inget annat finns tillhands. Stödfodring görs även på sensommaren för att förstärka avläggare inför vintern. Drivfodring görs i små givor ett par gånger per vecka för att stimulera yngelsättningen, även om bisamhället inte har brist på foder.

Se filmer om hur stödfodring kan gå till nedan.

Film om stödfodring av bisamhällen på våren.

Film om stödfodring av avläggare.

Läs mer om biodling i boken Bin till nytta och nöje.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling