Stationär bikupa

Stationär bikupa
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Stationära bikupor finns i uppstaplingsmodell och som trågkupor. Stationära bikupor byggs ofta på egen hand efter äldre ritningar men säljs även hos vissa biredskapsförsäljare. Stationära bikupor är tunga och svårare att flytta jämfört med vandringskupor.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling