Spärrgaller

Spärrgaller
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Spärrgaller placeras mellan yngelrum och skattlåda i bikupan. Det hindrar drottningen att lägga ägg i honungsrummet. Spärrgaller säljs hos biredskapsförsäljarna.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling