Självsteril

Biväxter - Sälg (Salix caprea)
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Blommor som kräver korspollinering för att befruktas kallas självsterila

Läs mer om blommor och bin i boken Bin till nytta och nöje.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling