Pollenkorg

Pollenkorg
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

I pollenkorgar på biets bakben trasporterar biet pollen som det kammat ihop till små klumpar.

Läs mer om biets kroppsbyggnad i boken Bin till nytta och nöje.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling