Plastfodrare

Plastfodrare - Biodling
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Plastfodrare är en typ av fodrare som biodlare använder vid stödfodring och drivfodring av bisamhällen. För invintring rekommenderas inte en liten plastfodrare utan istället foderhink, foderlåda eller foderpåse. Plastfodrare säljs hos biredskapsförsäljare.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling