Oxalsyraförångare

Varrox oxalsyreförångare
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Oxalsyraförångare används av biodlare vid varroabekämpning. Oxalsyran förångas i en kopp på förångaren med hjälp av el från ett bilbatteri. Förångning av oxalsyra är effektivare än att droppa oxalsyrelösning i bikupan.

I den här filmen behandlas ett bisamhälle med Varrox oxalsyraförångare.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling