Observationskupa

Observationskupa
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

En observationskupa, visningskupa eller demonstrationskupa som den också kallas, är en bikupa som har väggar eller fönster med glas för insyn i bisamhället. Observationskupor används i visnings-/demonstrationsbigårdar, på öppet hus och marknader för att visa allmänheten hur det ser ut i en bikupa. 

Observationskupor säljs hos biredskapsförsäljarna.