Nosema

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Nosema apis är ett spordjur som angriper och förstör det vuxna biets tarmceller.

Läs mer om bihälsa i boken Bin till nytta och nöje.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling