Neonikotinoider inverkar inte skadligt på bin enligt forskare i Finland

Luke
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

I Neomehi-projektet, som är gemensamt för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT och Livsmedelssäkerhetsverket Evira, utreds hur neonikotinoider som används i växtskydd i rybsodling påverkar bin. Forskarna bedömer på basen av de första resultaten att användningen av neonikotinoider inte inverkar skadligt på bina.

Läs pressmeddelande från MTT och nyhet hos ATL.

Filmer om biodling


               

Läs mer om biodling