Myrsyra

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Myrsyra används inom biodling vid ekologisk bekämpning av Varroa.
Myrsyra förekommer även i små mängder i honung.

Myrsyra säljs hos biredskapsförsäljarna.

Läs mer om biodling i boken Bin till nytta och nöje.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling