Medelskörd av honung

Honungstappning
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Medelskörden av honung i Sverige är ca 30 kg per bisamhälle (enligt SBRs medlemsstatistik). Honungsskördens storlek varierar i landet och är som regel störst i ett omväxlande odlingslandskap där bina har tillgång till både vild och odlad flora.

Läs mer om honung och biodling i boken Bin till nytta och nöje.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling