Mångfald av pollinatörer ger större avkastning

SLU
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Forskare vid NINA (Norsk institutt for naturforskning) har undersökt sambandet mellan förekomsten och mångfalden av pollinerande insekter och avkastning inom jordbruket. Resultaten visar att de är viktigt att ha många olika arter av pollinerare som bin, flugor, skalbaggar och fjärilar i anslutning till åkermark.

Läs mer hos SLU och NINA.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling