Kylt yngel

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Kylt yngel är bilarver som skadats av kyla och kallt väder.

Läs mer om bin och biodling i boken Bin till nytta och nöje.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling