Kuppall

Kuppall - Bänk till bikupor
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Kuppall, kupbänk eller benställning används för att ställa bikupor på ett stabilt underlag. Det finns benställningar för en bikupa hos biredskapsförsäljarna. Med en bänk med plats för tre bikupor arbetar biodlaren lättare med avställningsytor och kuporna kan flyttas smidigt i sidled.

En lång bänk för bikupor byggs enkelt med tryckimpregnerat trä. Kuppallen kan också byggas av leca-block kombinerat med en stålreglar eller en ram av träreglar. En bänk helt i trä eller lastpallar kan vara bra för tillfälliga uppställningsplatser, medan en tyngre bänk lämpar sig bättre för stationära bigårdar. Avstånden mellan de långa reglarna anpassas till modell av kupbotten. Kupan ska stå plant. En svag lutning i ramarnas längdriktning mot flustret vid kallbygge kan vara en fördel vintertid.

Kuppall med leca-block

Kuppall med leca-block passar bra i en stationär bigård. En lång bänk ger bra avställningplatser för lådor och ramar.

Kuppall med lastpall

Kuppall med lastpall passar bra på tillfälliga uppställningsplatser.

Benställning till bikupa

En benställning räcker långt med enstaka bikupor. Denna variant är från MS Biredskapsfabriken i Töreboda.

En film om pallar, bänkar och benställningar för bikupor.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling