Husbi

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Ett husbi är ett ungt honungsbi som ännu inte varit ute ur bikupan för att samla nektar och pollen.

Läs mer om bin och biodling i boken Bin till nytta och nöje.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling