Honungsdagg

Honungsdagg
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Honungdagg är ett sött och klibbigt sekret som utsöndras av olika löss. Vissa trädarter angrips bladlöss. Lössen tillgodogör sig en del av trädens vätska. Ett stort överskott av vätskan faller dock ner på blad och grenar och hämtas där av bin. Denna vätska kallas för honungsdagg. Den syns ibland tydligt som en klibbiga yta på trädens blad eller barr.

Honung av honungsdagg brukar säljas som skogshonung eller bladhonung. Ibland kan bladlusangrepp på gran ge hård honung som brukar kallas cementhonung.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling