Förgiftning

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Bisamhället kan ta skada av förgiftningar förorsakade av bekämpningsmedel i trädgårdar, jord- och skogsbruk. Läs mer om bihälsa.

Läs mer om bin och biodling i boken Bin till nytta och nöje.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling